Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za zainteresowanie naszą Platformą.
Camply zapewnia prywatność i ochronę danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników w trakcie korzystania z naszych Usług. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Poniżej wyjaśniamy zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, nasze obowiązki jako Administratora, a także przysługujące Użytkownikom prawa i środki ochrony. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki.

I. Informacje Ogólne.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Camply Bartosz Jabłoński, prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Myśliwskiej 101a/7, 80-283 Gdańsk, posługujący się numerem NIP:9571122801,REGON:385728720 (dalej: Camply).

2. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej Platformy i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie www.camply.pl.

3. Camply oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika. W związku z Usługami, które zostały wykonane, czas przetwarzania danych osobowych determinują okresy przedawnienia roszczeń z Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki Camply wynikające z prawa podatkowego i rachunkowości. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

III. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych.

5. Camply traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkowników z najwyższym priorytetem, dlatego wdrożyliśmy odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

6. Otrzymane dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną w chwili zakładania konta i/lub rejestracji Użytkownika na stronie naszej mobilnej Platformy, bądź dokonania rezerwacji Usługi.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, brak tej zgody uniemożliwia jednak rejestrację Użytkownika i/lub rezerwację Usługi.

8. Camply zbiera następujące dane, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp.: imię i nazwisko Użytkownika, imię i nazwisko Uczestnika wycieczki (dziecko lub młodzież), adres email Użytkownika, nr telefonu Użytkownika, miejscowość zamieszkania Użytkownika.

9. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Camply będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

10. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są w szczególności do:

a. rejestracji konta Użytkownika,

b. realizacji Usług,

c. dokonania rozliczeń,

d. odpowiedzi na kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy,

e. korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. reklamacja).

11. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera przetwarzamy jego dane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących na przykład nowości czy promocji.

12. Konto Użytkownika można usunąć w każdej chwili. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym: kontakt@camply.pl lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w panelu Użytkownika.

IV. Uprawnienia Użytkownika.

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikowi następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

b. prawo żądania sprostowania lub poprawienia danych,

c. prawo do usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który możesz przesłać innemu administratorowi danych,

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny.

14. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania, bądź konkretnego wskazanego celu, np. zgoda na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem.

V. Ochrona prywatności osób małoletnich.

15. Nasza Platforma nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (np. adresy poczty elektronicznej) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby małoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować Usług świadczonych przez Camply bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

VI. Kontakt w sprawie danych osobowych

16. Wszelkie zgłoszenia i/lub żądania dotyczące Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem:

a. e-maila na adres: kontakt@camply.pl

b. telefonu pod nr: ...............................

c. formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.camply.pl.

VII. Przekazywanie danych osobowych.

17. W celu należytego wykonania Usług, Camply może przekazać dane Użytkownika do:

a. instytucji kredytowej obsługującej płatności i/lub wybranego dostawcy usług płatniczych,

b. dostawców usług IT,

c. zewnętrznego systemu zarządzania Rezerwacjami,

d. podmiotu świadczącego usługi księgowe,

e. podmiotów współpracujących z Camply,

f. podmiotów dokonujących analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami -- Google, Facebook, oraz

g. podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, przy czym ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń.

18. Dane będą przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, California (Stany Zjednoczone),podlegającego certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili możesz sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list /. Przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Camply może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

VIII. Newsletter.

19. Newsletter jest e-mailem marketingowym za pomocą którego informujemy Użytkownika między innymi o promocjach i nowościach związanych z prezentowanymi na stronie ofertami.

20. Do newslettera można zapisać się poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Camply Bartosz Jabłoński, prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Myśliwskiej 101a/7, 80-283 Gdańsk, w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego prezentowanych produktów i/lub usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@camply.pl."

21. Jeżeli Użytkownik zapisał się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy jego dane w celu wysłania naszego Newslettera. Użytkownik zostanie zapytany czy chce otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

22. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link zawarty w otrzymanym newsletterze ("Nie chcesz już otrzymywać newslettera? Możesz wypisać się tutaj."), zmianę ustawień konta Użytkownika lub przesyłając informację na adres e-mail:kontakt@camply.pl.

IX. Pliki Cookies.

23. Nasza Platforma korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

24. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają m.in. informacje o indywidualnych wyborach Użytkownika i jego aktywności na stronie, co służy późniejszemu dopasowaniu oferty strony do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies zawierają też informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Platformy.

25. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji i ustalania tożsamości Użytkownika.

26. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

27. Więcej o plikach cookies można przeczytać m.in. pod adresem:https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

X. Logi serwera.

28. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych Usług.

29. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji Użytkownika -- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika -- w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. informacje o adresie IP.

30. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

31. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

XI. Postanowienia końcowe

32. Więcej informacji dotyczących sposobu, zasad przetwarzania danych osobowych oraz zapewnianych przez Camply techniczno-organizacyjnych środków ochrony Państwa danych, dostępnych jest w naszej szczegółowej Polityce ochrony danych osobowych.

33. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.